Pracownia

Pracownia

Pracownia Plastyczna i Konserwatorska ARStec jest firmą założoną w 2007 roku przez artystę plastyka, konserwatora dzieł sztuki Józefa Stanisława Steca. Pracuje w niej stały zespół doświadczonych renowatorów.

Przy realizacji większych projektów firma współpracuje z konserwatorami o różnych specjalnościach oraz z architektami, archeologami czy historykami sztuki specjalizującymi się w badaniach zabytków.

Od początku istnienia firma przeprowadziła szereg realizacji obejmujących swym zakresem kompleksową konserwację zabytków architektury, dzieł sztuki i obiektów rzemiosła artystycznego.

Józef Stanisław Stec

Urodzony 25 lutego 1961 roku w Grybowie. Od 1992 roku mieszka i pracuje twórczo w Nowym Sączu. Członek ZPAP od 1989 roku. W życiu i sztuce wyznaje prawo dobrej kontynuacji.

1976 – 1981 Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie

1983 – 1989 studia na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP, dyplom z przenoszenia malowideł ściennych

1995 – 1997 Podyplomowe Studia Konserwacji Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej

Doświadczenie zawodowe

1989 – 2000 kierownik Pracowni Konserwatorskiej przy Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. 

Od 2006 roku prowadzi PRACOWNIĘ PLASTYCZNĄ I KONSERWATORSKĄ „ARStec”.

Wystawy indywidualne

1995 Nowy Sącz – „Pejzaże” Mała Galeria

1995 Nowy Sącz – „Portrety” WOK Galeria Sokół

1996 Gorlice – BWA Dwór Karwacjanów

1996 Nowy Targ – BWA Galeria Jatki

1998 Presov – Sariska Galeria

1998 Bardejov – Miejska Galeria

1998 Nowy Sącz – „Pejzaże-zwidoki” Mała Galeria

1999 Kraków – Galeria Sztuki Kanonicza 1

2011 Nowy Sącz – „wSTECz” Mała Galeria

Nagrody i wyróżnienia

1992  medal 700-lecia Nowego Sącza 

1995  wyróżnienie na Dorocznej Wystawie Nowosądeckich Artystów Plastyków  

2006  Złota Rama – nagroda ZPAP/Kraków

2009  nagroda Bolesława Barbackiego

2010  wyróżnienie Honorowe Dyrektora Muzeum Okręgowego

Zapraszamy do kontaktu!

pracownia plastyczna i konserwatorska "arstec" Józef stec

ul. Jana Długosza 71/18 

33-300 Nowy Sącz

503 406 500

jstec@tlen.pl

NIP

734 13 80 496