Wyłącz podkład dźwiękowy

      

  

  

J Ó Z E F   S T A N I S Ł A W   S T E C 

 

Urodzony 25 lutego 1961 roku w Grybowie. Od 1992 roku mieszka i pracuje twórczo w Nowym Sączu. Członek ZPAP od 1989 roku. W życiu i sztuce wyznaje PRAWO DOBREJ KONTYNUACJI.

 
(1976-1981) Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. (1983 - 1989) na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, studia na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki, dyplom z przenoszenia malowideł ściennych. (1995 - 1997) Podyplomowe Studia Konserwacji Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej.

  

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
(1989 - 2000) kierownik Pracowni Konserwatorskiej przy Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Od 2006 roku prowadzi PRACOWNIĘ PLASTYCZNĄ I KONSERWATORSKĄ "ARStec".

  

WYSTAWY INDYWIDUALNE

Nowy Sącz - Mała Galeria - "Pejzaże" 1995

Nowy Sącz - WOK - Galeria "Sokół" - "Portrety" 1995 

Gorlice – BWA "Dwór Karwacjanów", 1996 

Nowy Targ – BWA "Galeria Jatki", 1996 

Presov - Sariska Galeria, 1998 

Bardejov - Miejska galeria, 1998

Nowy Sącz - Mała Galeria - "Pejzaże-zwidoki" 1998 

Kraków – Galeria Sztuki - Kanonicza 1 - 1999

Nowy Sącz - Mała Galeria - "wSTECz" - 2011

  

WYSTAWY ZBIOROWE 

Od 1989 roku uczestniczy w środowiskowych wystawach zbiorowych plenerach Nowym Sączu i Krakowie "SALON", plenerach malarskich (Nowy Sącz - 1992, Krynica - 1993, Presov - 1997, Bardejov - 1997, Vaja - 1998). W 1999 roku był inicjatorem i komisarzem Międzynarodowego Pleneru Malarskiego poświęconego bł. Kindze w Starym Sączu. 

  

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Medal 700-lecia Nowego Sącza - 1992

Wyróżnienie na Dorocznej Wystawie Nowosądeckich Artystów Plastyków - grudzień 1995 

Złota Rama -nagroda ZPAP/Kraków - SALON 2006 

Nagroda Bolesława Barbackiego - SALON 2009 

Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Muzeum Okręgowego - SALON 2010

   

 

 

fot. Piotr Droździk ©